כלי מיפוי לקידום שותפות בין מגזרית

כדי ליצור שיתוף פעולה בין מגזרי ברשות המקומית, לבצע תהליך הכנה וחשיבה מקדים. כשמזמינים בעלי עניין מהמגזר העיסקי ומהחברה האזרחית, צריך להיות מוכנים וממוקדים, לייצר תחושה שלתהליך יש ערך עבורם.

כלי מיפוי זה נועד לסייע בתהליך מיפוי והכנה לעובד הרשות המקומית שמניע תהליך כזה. הכלי מעלה שאלות שהכרחי לענות עליהן בראשית התהליך (גם אם אלה יעודכנו בהמשך), וממקד את תשומת הלב בסוגיות מפתח עליהן צריך לתת את הדעת לפני שיוצאים לתהליך.

להורדת כלי המיפוי לחץ כאן ולאחר מכן לחץ F5.

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.