מדריך שימושי ל Place Making - עושים מקום במרחב הציבורי

"יוצרים מקום" הוא תהליך של התערבות קהילתית במרחב הציבורי. ארגון Project for Public Spaces - PPS מארה"ב, פיתח את המתודה, המופצת בכל העולם, ובשנים האחרונות גם בישראל. יצירת מקום הוא כלי חברתי לקידום עירוניות טובה, אורח חיים מקיים ואזרחות פעילה. שיטה זו מקדמת את המרחב הציבורי והשותפות הקהילתית כמנוע לקידום מקום שטוב לחיות בו.

"יוצרים מקום" הוא תהליך מתמשך של הקהילה לעיצוב המרחב המשותף בסביבתה הקרובה באמצעים פשוטים, גמישים וזולים. ההזדמנות והאחריות שמייצר התהליך הם אלו הבונים את הקהילה המובילה אותם, מחזקים ומעצבים את יכולותיה.

מטרת המדריך היא ליצור מפת דרכים תמציתית לקידום תהליך "יוצרים מקום" בקהילה, וכך לחשוף ולהנגיש את המתודה גם בפני מי שעובדים עם הקהילה, ואינם מגיעים מתחום התכנון.

המדריך נבנה בשיתוף פעולה ובעזרתם הנדיבה של ארגון PPS, קרן ברכה והקליניקה האורבנית בירושלים, ועוצב על ידי ספיר מידן. 

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.