סיכום ותובנות

אחד האתגרים שעלו שוב ושוב הוא – מי נכון שיזום ויוביל את השותפות המקומית?  אין תשובה אחת נכונה. באם קיימת שותפות טובה, ויש יחסי אמון בין השותפים מהמגזרים השונים – היוזמה יכולה לנבוע מכל אחד מהשותפים. יוזמה של המגזר העסקי היא חשובה, כיוון שהיא פתח לחדשנות וחשיבה יצירתית, אולם במקרים רבים ראינו קושי של חברות עסקיות לקבל שיתוף פעולה מהרשות המקומית, או אכזבה מהשותפות - אם בגלל פערים בתרבות הארגונית, ציפיות לא מתאימות או ניסיון לשתף את הרשות בשלב מאוחר- ברעיון מוגמר שלא עונה על הצרכים או בנושאים שעל הפרק ברשות המקומית.

לרשות המקומית יש תפקיד חשוב כמזמנת של התהליך והשותפות. גם אם היוזמה היא של ארגון חברה אזרחית או מגיעה מהמגזר העסקי -  חשוב לערב את הרשות בשלב מוקדם בתהליך כדי להימנע מחסמים אפשריים הנוגעים להטמעה בתוכניות העבודה ובתקציב, הלימה עם היעדים העירוניים ושמירה על תפקידו של כל מגזר. בנוסף, חשוב לזכור כי היקשרות בין הרשות המקומית לחברות עסקיות דורשת הקפדה על שקיפות ושיווין הזדמנויות -  לשמירה על מינהל תקין.

שותפות בין מגזרית מייטיבה עם כל המגזרים:

  • המגזר הציבורי: סמכות ולגיטימציה, נגישות לאוכלוסיה ולמוסדות, ידע, תקציב, המשכיות וראייה כוללת של האינטרס הציבורי.
  • המגזר השלישי מחזיק בקשר הישיר ביותר לקהילה/שדה הפעולה ובאמונם וברשתות קשרים מקומיים ענפות, ידע וניסיון בניהול פרוייקטים לטובת הציבור, גמישות, נגישות לגיוס משאבים, מחוייבות והנעה ערכית.
  • המגזר העסקי תקציב ויכולת ביצוע מיידית וגמישה, ידע ניהולי, יוקרה וקשרים

המודלים וסיפורי ההצלחה שנסקרו מציגים מהלכים חשובים עבור כל סוגי השותפויות. שותפות רעיונית היא הכרחית, גם בתהליכים שהניהול שלהם הוא חד צדדי. שותפות זו מאפשרת לכל השותפים לענות בצורה הטובה ביותר על הצורך המקומי ולהצליח לעמוד ביעדים  שהציבו לעצמם.

אנו מודים לשותפים שלקחו חלק פעיל בהתנסות ובלמידה:

קרן היינריך בל, מכון גתה, ציונות 2000, המשרד להגנת הסביבה, פורום ה-15, מעלה, עיריית תל אביב, עיריית אלעד, אשכול נגב מערבי, עיריית רמלה, ארומה ישראל, חברת פיינל, עמותת אינגאז'

 

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.