עקרונות מודל העבודה

בחלק גדול מהדוגמאות שנסקרו ניתן לזקק את האסטרטגיה והפעולות שנעשו למודל עבודה דומה, ניתן וכדאי להתחיל מיוזמה שסיכויי ההצלחה שלה גבוהים, כדי לבנות את השותפות ולהתנסות בתהליכי עבודה משותפים, ורק בשלב שני להתמודד עם אתגרים גדולים יותר.

עקרונות המודל:

  1. מיפוי פנימי ברשות המקומית: אלו מחלקות עובדות עם המגזרים השונים ויכולות להיתרם מהשת"פ או לתרום לו, זיהוי צרכים והזדמנויות ראשוני
  2. מיפוי חיצוני – בעיר ובקהילה: שותפים פוטנציאלים, צרכים, מוטיבציות, הזדמנויות ואתגרים, עסקים וארגונים שיכולים להיות סוכני שינוי או שיש איתם קשר, בעלי עניין נוספים משמעותיים בעיר
  3. הגדרת מטרות ומחוייבות לתהליך: הגדרת מטרות לטובת העיר והקהילה ומיסוד השותפות.   מטרות יכולות להיות: פיתוח כלכלי, יירוק עסקים, הפחתת פליטות עירונית או שינוי התנהגות בתחומים כמו תחבורה, פסולת וכו – בהתאם לאתגרים המקומיים
  4. הזמנה פתוחה לשיח עם בעלי העניין
  5. מפגשי חשיבה משותפים/שולחנות עגולים/ועדת היגוי משותפת
  6. תכנון משותף: הגדרה ברורה של חלקו של כל אחד מהשותפים, ההשפעה הרצויה (יעדים ותוצרים כולל על הרשות המקומית) ומה כל אחד מביא לשולחן (משאבים).
  7. הקצאת משאבים עירוניים: הכשרה, רישות, ידע, תשתיות ועוד
המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.