דוגמה 1: פורום FWTN – מועצת קיימות בין מגזרית, עיריית פרייבורג

בפרייבורג, שנבחרה כעיר המקיימת ביותר בגרמניה לשנת 2012, נעשה מהלך רחב להטמעת קיימות כאסטרטגיה מובילה ברשות המקומית. בין השאר, הוקמה מועצת קיימות בין מגזרית בראשות ראש העיר המונה כ- 40 משתתפים: 10 ממועצת העיר, 5 ממוסדות מחקר ואקדמיה, 10 נציגי עסקים ואגודות עסקיות, 15 נציגי חברה אזרחית (כנסיות, NGO, מועצת נוער, מהגרים ועוד). המועצה מפתחת חשיבה על פרוייקטים ותמונת עולם עתידית, בשנת 2015 התמקדה החשיבה ברמה השכונתית ופותח חזון לשכונות מקיימות. העיריה הציגה את האתגרים, החברות העסקיות הביאו רעיונות וידע טכנולוגי וכך נוצרו שיתופי פעולה בין הרשות המקומית למגזר העסקי ולחברה האזרחית.

אסטרטגיית הקיימות של עיריית פרייבורג:

פרייבורג היא עיר עם חברה אזרחית חזקה ומעורבת. בה נוסדה התנועה הסביבתית של גרמניה בעקבות מחאה כנגד נקמת תחנת כח גרעינית בשנות ה 70, מאז - אזרחים מעורבים פוליטית ובפיתוח העיר, מוסדות אקדמיה ומחקר רבים תורמים למודעות הציבורית.

ב 2011 הוקמה מח' ניהול הקיימות בעיר. פעולותיה:

 1. מיפוי פעילויות העירייה  - איסוף כל הפעילות הקשורה לקיימות במח' העירייה השונות בין 2009 ל 2012. נאספו וסווגו 584 פעולות.

 2. שיתוף ציבור לבחירת מטרות עירוניות – עבודה מול התושבים מיקדה 12 ערוצי פעילות לקיימות, לכל ערוץ נקבעו 3-4 מטרות – כך הגיעו ל 60 מטרות עירוניות

 3. מוקדי פעולה ל2015 אושרו על ידי מועצת העיר – תכנון אורבאני, שיפור תחבורה, חינוך, צדק חברתי, אקלים ואנרגיה

 4. כלי עבודה עירונייים לניהול הוליסטי של תחום הקיימות:
  • הבניית תהליך עבודה עירוני – המחלקה עובדת עם כל אחת ממחלקות העירייה כדי לבנות תוכנית עבודה ויעדים ספציפיים ומדידים לפי מטרות הקיימות שנבחרו ע"י כל אגף.
  • חקיקה מוכוונת תקציב וחובת דיווח על יעדי קיימות - בכל היחידות העירוניות 
  • מצפן הקיימות של פרייבורג - נבנתה מערכת ניהול הוליסטית למדידת התהליכים, ממוקדת על שיתוף ציבור ומדידת האימפקט של הפעולות.

   מצפן הקיימות של עיריית פרייבורג
 5. שיתופי פעולה בין מגזריים - פורום FWTN  - מועצת קיימות בין מגזרית בראשות ראש העיר המונה כ- 40 משתתפים: 10 ממועצת העיר, 5 ממוסדות מחקר ואקדמיה, 10 נציגי עסקים ואגודות עסקיות, 15 נציגי חברה אזרחית (כנסיות, NGO, מועצת נוער, מהגרים..). המועצה מפתחת חשיבה על פרוייקטים ותמונת עולם עתידית, מתמקדים ברמה השכונתית.

 6. מוקדי פעולה ל 2015 אושרו על ידי מועצת העיר – תכנון אורבאני, שיפור תחבורה, חינוך, צדק חברתי, אקלים ואנרגיה

 7. נבנתה מערכת ניהול הוליסטית למדידת התהליכים.

 

לחזרה לדף הקודם

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.