מודל 4: עירייה ועסקים משתפים פעולה לקידום אג'נדה או פרוייקט משותף

הספרות המקצועית מציעה מספר הגדרות לשותפות בין מגזרית. מודל זה מתייחס לשותפות שכונסה סביב השגת מטרות ציבוריות באמצעות הכוונה משותפת של משאבים, אם מתוך ערכים משותפים ואם כדי להשיג תוצאה שאין ביכולתו של ארגון אחד להשיג. בישראל מוכרים מודלים ממשפחה זו בעיקר ביישום פרוייקטי תשתית גדולים, במודלים כגון - BOT בנה – הפעל - העבר . בהם חברה עסקית לוקחת על עצמה את עלויות ההקמה של פרוייקט, מפעילה אותו לתקופת זמן שנקבעה ולאחר מכן מעבירה אותו למדינה. אולם, שותפות מסוג זה  לעיתים מבוססת תפיסות כלכליות בלבד ואינה מכילה את כלל המרכיבים הערכיים שהוזכרו של שותפות בין מגזרית. אחד האתגרים הנגזרים מתפיסה זו הוא איך להרחיב את תפיסת העולם הצרה של החברות – המכוונת הזדמנויות עסקיות לתפיסת עולם הלוקחת בחשבון גם את הטוב המשותף.

הדוגמאות מציגות אפשרויות שונות לשותפות המבוססות על חילופי ידע, בעלות משותפת ורישות.

 

דוגמה 1: פורום FWTN – מועצת קיימות בין מגזרית, עיריית פרייבורג

בפרייבורג, שנבחרה כעיר המקיימת ביותר בגרמניה לשנת 2012, נעשה מהלך רחב להטמעת קיימות כאסטרטגיה מובילה ברשות המקומית. בין השאר, הוקמה מועצת קיימות בין מגזרית בראשות ראש העיר המונה כ- 40 משתתפים ממגזרים שונים:  מועצת העיר, ממוסדות מחקר ואקדמיה, עסקים ואגודות עסקיות,  חברה אזרחית. המועצה מפתחת חשיבה על פרוייקטים ותמונת עולם עתידית בעיר (להמשך קריאה)

דוגמה 2: עיר בשינוי, ציונות 2000

תכנית 'עיר בשינוי' של ציונות 2000 מבקשת לשפר את הנגישות להשכלה, לתעסוקה ולתרבות המקומית, תוך בניית מודל מערכתי ליישוב המתבסס על העצמה קהילתית ועל פיתוח ההון החברתי באמצעות: קידום תחום הנוער, פיתוח מנהיגות חברתית והתנדבות בקרב תושבים בוגרים, העלאת הנגישות להשכלה ולתעסוקה בקרב צעירים, פיתוח חברתי כלכלי מקומי על ידי מיצוי ההון החברתי - כלכלי ביישובים, בעזרת זיהוי נכסים מקומיים ויצירת מרחבי שינוי. (להמשך קריאה)

לחזרה לדף הקודם

 

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.