מודל 3: קידום כלכלה ירוקה וכלכלה מקומית מקיימת

פיתוח כלכלי הוא אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של השלטון המקומי בישראל. הרשויות המקומיות אחראיות לפיתוח שטח הרשות, שיפור רווחת התושבים, יצירת מקורות תעסוקה, ועוד. בנוסף, מספקות הרשויות מגוון שירותים בתחומי חינוך, רווחה ותשתיות כדוגמת תאורת רחוב, פינוי פסולת, פארקים עירוניים וכדו'. על מנת שיוכלו לעמוד במשימות אלו נדרשות הרשויות המקומיות לדאוג למקורות הכנסה. מקורות ההכנסה העיקריים של הרשויות כוללים הכנסות עצמיות מארנונה (של תושבים ועסקים), והכנסות ממקורות ממשלתיים. ערים בהן האוכלוסייה בדירוג סוציואקונומי גבוה יותר נהנות בד"כ מארנונה פרטית ומסחרית גבוהה יותר, כלומר, פיתוח איזורי מסחר ותעסוקה להגדלת הארנונה העסקית, לצד חיזוק הכלכלה המקומית – לטובת התושבים והעסקים המקומיים – היא צעד חשוב בדרך לפיתוח כללי מקיים ומכליל.

 

דוגמה 1: כלכלה מקומית מקיימת בנגב

פרוייקט כמ"מ – כלכלה מקומית מקיימת בנגב, הוא מודל אסטרטגי המבקש לקדם תפיסותת עבודה ומדיניות ברשויות מקומיות ובעסקים סביב השאלה -  כיצד עושים פיתוח כלכלי ראוי?  הפרוייקט מתבסס על מודל שפותח ע"י ארגון NEF  הבריטי והוטמע בנגב על ידי שתי"ל בנגב בשיתוף מרכז השל לקיימות והאיחוד האירופי. תהליכי העבודה עליהם מבוסס המודל רואים בשיתופי פעולה בין מגזריים מרכיב מרכזי בהנעת השינוי...  (להמשך קריאה)

חזרה לדף הקודם

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.