טיפולוגיות לשותפות בין מגזרית לקידום קיימות

תחילה, בחרנו את הרשות המקומית ואת המגזר העסקי כשני צירים העומדים במוקד התהליך. אולם, תוך כדי למידה התברר מקומו החשוב של המגזר השלישי: בתיווך, בזיהוי הטוב המשותף ובקשר לקהילה. לכן, למרות שאינו תנאי הכרחי לשותפות- הוא תופס מקום משמעותי. מתוך הדוגמאות שנסקרו בתהליך ניתן לזהות כמה טיפולוגיות לשיתופי פעולה של הרשות המקומית עם המגזר העסקי:

    1.    הרשות תומכת בעסקים למעבר להתנהלות מקיימת

    2.    עסקים פועלים בקהילה ובעיר

    3.    עירייה ועסקים משתפים פעולה לקידום אג'נדה או פרוייקט משותף

    4.    קידום כלכלה ירוקה וכלכלה מקומית מקיימת

בפרק זה נסקור דוגמאות מהסיור הלימודי לגרמניה שנערך ביולי 2015, ודוגמאות נוספות מישראל.

 

 

מודל 1: הרשות תומכת בעסקים למעבר להתנהלות מקיימת 

בסיס מהלכים מסוג זה עומדות מטרות של קידום יעדי קיימות וצמצום פליטות, באמצעות שינוי ליבת הפעילות של החברה. נושאי העיסוק יכולים להיות: הפחתה וטיפול בפסולת, בניה ירוקה, העסקה של תושבים מקומיים, העסקה מגוונת, התייעלות אנרגטית, צמצום השימוש בחומרים מסוכנים ועוד...  (להמשך קריאה)

מודל 2: עסקים פועלים בקהילה ובעיר

המגזר העסקי פועל בתוך ולמען הקהילה באופנים שונים, לרוב באמצעות מחלקות האחריות התאגידית, בפרוייקטים, תרומה כספית או בפעילויות של התנדבות עובדים, באירועים כמו "יום המעשים הטובים" ואחרים. פעולות אלו, כאשר אינן חלק משותפות אסטרטגית הדדית וקבלת החלטות משותפת עם הרשות המקומית והקהילה,  אינן נכללות תחת ההגדרה של שותפות בין מגזרית...  (להמשך קריאה)

מודל 3: קידום כלכלה ירוקה וכלכלה מקומית מקיימת

פיתוח כלכלי הוא אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של השלטון המקומי בישראל. הרשויות המקומיות אחראיות לפיתוח שטח הרשות, שיפור רווחת התושבים, יצירת מקורות תעסוקה, ועוד. בנוסף, מספקות הרשויות מגוון שירותים בתחומי חינוך, רווחה ותשתיות כדוגמת תאורת רחוב, פינוי פסולת, פארקים עירוניים וכדו'. על מנת שיוכלו לעמוד במשימות אלו נדרשות הרשויות המקומיות לדאוג למקורות הכנסה... (להמשך קריאה)

מודל 4: עירייה ועסקים משתפים פעולה לקידום אג'נדה או פרוייקט משותף

מודל זה מתייחס לשותפות שכונסה סביב השגת מטרות ציבוריות באמצעות הכוונה משותפת של משאבים, אם מתוך ערכים משותפים ואם כדי להשיג תוצאה שאין ביכולתו של ארגון אחד להשיג. בישראל מוכרים מודלים ממשפחה זו בעיקר ביישום פרוייקטי תשתית גדולים, במודלים כגון - BOT בנה – הפעל - העבר. אולם, שותפות מסוג זה...  (להמשך קריאה)

 

לחזרה לדף הקודם

 

 

 

 

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.