רקע

בשנים האחרונות הולך ומתבהר כי התמודדות עם שינויי אקלים ונושאים סביבתיים ופתרון סוגיות חברתיות וכלכליות של צמצום פערים וחלוקת משאבים הוגנת -  אינם אחריותם הבלעדית של הגופים הציבוריים וארגוני החברה האזרחית וכי למגזר העסקי אחריות ויכולת השפעה עצומות; סקרי הפליטות שערכו רשויות מקומיות בישראל במסגרת יישום אמנת האקלים של פורום ה- 15 הראו כי בשנת 2012 כ 25%-45% מסך פליטות הפחמן בערים הן תוצאה של פעילות המגזר העסקי, בעוד 2%-7% בלבד נמצאות בשליטת הרשות המקומית.

ואכן, חברות עסקיות רבות מכניסות שיקולים סביבתיים וחברתיים לתהליכי קבלת ההחלטות שלהם, חוסכות כסף רב באמצעות התייעלות אנרגטית, הפחתת אריזות, רכש מקומי ועוד ופועלות לקידום קיימות בפעילות הליבה שלהן ובקהילה. כעת, לשם יצירת קפיצת מדרגה נדרש לחבר בין הפעילויות – ולעבוד בשותפות..

כפי שזקוקות הרשויות המקומיות לשיתוף פעולה עם התושבים והעסקים בתחומן כדי לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות ולהפוך לערים מקיימות יותר, העסקים זקוקים לשיתוף פעולה מהתושבים ולתשתיות ושיתוף פעולה מהרשות כדי לקדם התנהלות מקיימת למשל בתחומי פסולת, תחבורה ועוד – אולם שותפות כזו אינה פשוטה ודורשת הקשבה הדדית, סבלות לשוני בתרבות הארגונית והתנסות חיובית בעשיה משותפת. 

 חזרה לעמוד הקודם

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.