איך שיתופי פעולה בין מגזריים פוגשים את המציאות בישראל?

תובנות מתהליך למידה בנושא קידום קיימות באמצעות שותפויות בין מגזריות.

מטרת הסקירה היא לאפשר סל כלים לרשויות המקומיות, לעסקים ולארגוני חברה אזרחית המעוניינים לפעול בשותפות לשיפור וצמצום ההשפעות הסביבתיות והחברתיות שלהם ולקידום חיים טובים ומקיימים יותר במרחב המקומי. לשם כך נבחנו תהליכים ומודלים המתנהלים בארץ ובעולם. התוצרים המובאים במסמך זה הם פרי עבודה של תהליך לימודי משותף ביוזמת המרכז לקיימות מקומית במרכז השל וקרן היינריך בל, עם פורום מגוון ורב מגזרי שכלל סיור לימודי לגרמניה, סיורים בישראל, ראיונות, סיעורי מוחות והתייעצויות.

בסקירה יוצג ניתוח עקרונות העבודה שנצפו - תוך השוואה בין הניסיון הגרמני והישראלי ופוטנציאל ההטמעה בישראל בדגש על: מקומה של הרשות המקומית בהובלת שותפויות לקידום קיימות וכלי עבודה עם המגזר העסקי, מוטיבציות, חסמים והזדמנויות - הצלחות ואתגרים אצל השותפים ותפקידו של המגזר השלישי. בנוסף ניתן הצצה אל ידע ותפיסות עבודה קיימים – המאפשרים התעמקות והרחבה והם הבסיס הרעיוני עליו נשענת הסקירה.

נקודת המוצא לעבודה עם המודלים המוצעים ראוי שתהיה הזהות המקומית: אין ספק שכל רשות היא שונה, וכל ארגון וחברה הם שונים; המודלים מציעים שיטות ותחומי עבודה פוטנציאלים, דרכים למפות ולהתאים את התהליכים למקום ולקהילה ורעיונות לכלים ליצירת שיח של שותפות.

למדנו כי שיח של שותפות וחבירה לדרך מסייע לכל הצדדים לעמוד ביעדי הקיימות שלהם, מחזק את החוסן המקומי, שומר את המשאבים בתוך הקהילה ופותח דלתות לשיתופי פעולה ופתרון בעיות בתחומים נוספים. 

רקע

בשנים האחרונות הולך ומתבהר כי התמודדות עם שינויי אקלים ונושאים סביבתיים ופתרון סוגיות חברתיות וכלכליות של צמצום פערים וחלוקת משאבים הוגנת -  אינם אחריותם הבלעדית של הגופים הציבוריים וארגוני החברה האזרחית וכי למגזר העסקי אחריות ויכולת השפעה עצומות (להמשך קריאה)

שותפות בין מגזרית – למה ואיך?

השותפות הבין מגזרית נשענת על הבנת ערכו של המפגש הבין-המגזרי לפיתוח חברתי וקהילתי ולשיפור השקיפות, היעילות והתפקוד של כל אחד מהמגזרים הפועלים בזירה המקומית, לצד: שיפור איכות החיים, המרחב הציבורי  השקיפות השלטונית והעלאת האחריות של הציבור. סדרה של מדריכים שפורסמו בנושא עוסקת לעומק בשאלות המהותיות והתפעוליות של שותפות בין מגזרים. (להמשך קריאה)

טיפולוגיות לשותפות בין מגזרית לקידום קיימות

בתחילת התהליך הלימודי נבחרו הרשות המקומית והמגזר העסקי כשני צירים עיסוק מרכזיים. אולם, תוך כדי למידה התברר מקומו החשוב של המגזר השלישי: בתיווך, בזיהוי הטוב המשותף ובקשר לקהילה. מתוך הדוגמאות שנסקרו בתהליך ניתן לזהות כמה טיפולוגיות לשיתופי פעולה של הרשות המקומית עם המגזר העסקי (להמשך קריאה)

עקרונות מודל העבודה

בחלק גדול מהדוגמאות שנסקרו ניתן לזקק את האסטרטגיה והפעולות שנעשו למודל עבודה דומה, ניתן וכדאי להתחיל מיוזמה שסיכויי ההצלחה שלה גבוהים, כדי לבנות את השותפות ולהתנסות בתהליכי עבודה משותפים, ורק בשלב שני להתמודד עם אתגרים גדולים יותר. בחלק זה יפורטו עקרונות המודל (להמשך קריאה)

 

 

כלי מיפוי לקידום שותפות בין מגזרית

כדי ליצור שיתוף פעולה בין מגזרי ברשות המקומית, לבצע תהליך הכנה וחשיבה מקדים. כשמזמינים בעלי עניין מהמגזר העיסקי ומהחברה האזרחית, צריך להיות מוכנים וממוקדים, לייצר תחושה שלתהליך יש ערך עבורם. כלי מיפוי זה נועד לסייע בתהליך מיפוי והכנה לעובד הרשות המקומית שמניע תהליך כזה (להמשך קריאה).

סיכום ותובנות

אחד האתגרים שעלו שוב ושוב הוא – מי נכון שיזום ויוביל את השותפות המקומית?  אין תשובה אחת נכונה. באם קיימת שותפות טובה, ויש יחסי אמון בין השותפים מהמגזרים השונים – היוזמה יכולה לנבוע מכל אחד מהשותפים. (להמשך קריאה)

אודות הפרוייקט

מטרת הפרויקט היא לקדם קיימות בערים בישראל על ידי מינוף שותפויות בין רשות מקומית, עסקים וארגוני חברה אזרחית. הקשר בין הרשות המקומית לעסקים הפועלים בתחומה הוא מרחב שיש בו הזדמנות רבה ליצירת שיתופי פעולה משמעותיים לקידום קיימות ברמה המקומית, הפרוייקט כלל תהליך למידה, פיתוח כלי עבודה ושותפויות באמצעות למידה מניסיון בערים בגרמניה ובישראל. (להמשך קריאה)

 

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.