אמנת האקלים של פורום ה 15

אורח החיים המודרני גורם בעשורים האחרונים להחמרה מדאיגה ברמות זיהום האוויר ולעלייה חדה בפליטת גזי החממה. בישראל, מרבית פליטות גזי החממה הן בתחומן של הערים, בהן כבר מתחילים להרגיש את מחיר הנזקים הסביבתיים והבריאותיים של תהליכים אלו. 

פורום ה 15 והמרכז לקיימות מקומית במרכז השל לקיימות החליטו להוביל מהלך במסגרתו חתמו ב-13 בפברואר 2008 שמונה עשרה ערים גדולות ובינוניות בישראל (15 ערי הפורום ושלוש עיריות גדולות נוספות - ירושלים, אשקלון ובת-ים) על אמנה להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים. מתוך אמונה כי הערים יכולות להוביל לשינוי ולהוות גורם מכריע בהתמודדות עם המצב. האמנה היא גרסה מקומית - ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון ICLEI להגנת האקלים.

במסגרת האמנה התחייבו העיריות להצבת יעדים כמותיים ברורים להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום האוויר בעיר, ולהכנת תכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה. הערים התחייבו להפחית את זיהום האוויר באופן דומה לנעשה בערים הגדולות בעולם המערבי, וכן להפחית את פליטת גזי החממה בלא פחות מ-20% עד לשנת 2020, ביחס לרמת הפליטה של שנת 2000.

האמנה באתר פורום ה 15, כולל דוחות ביצוע שנתיים, תכניות עבודה ועוד.

האמנה המקורית של ארגון ICLEI

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.