סמינר מעוף לרשויות מקומיות

סמינר מעוף, הוא מפגש מרוכז של כשלושה ימים (כולל לינה), של פורום רחב של מקבלי החלטות, ונועד לעסוק בסוגיות אסטרטגיות ומכוננות בארגון. יש לנו ניסיון רב בהפקה והנחיית סמינרים שכאלו, אם בהתנעת התנועה הסביבתית לקראת בחירות ברשויות המקומיות והארציות או בליווי ארגונים בלמידת עומק של תפישת הקיימות והשלכותיה לשדה הפעולה, הן טקטית והן אסטרטגית. סמינרים אלו הם טרנספורמטיביים באופיים, ברמה האישית והארגונית, ומהווים קפיצת מדרגה בהטמעת שפה משותפת, השראה, ויצירת וקטורים לפעולה.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכדי לבחון התאמה של סמינר שכזה לצרכי הארגון / הרשות שלכם

צוות המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.