קורס למנהלי מערכות חינוך

הכשרת מנהלי/ות מערכות חינוך ברשויות מקומיות בנושא חינוך מקומי מקיים (חמ"מ)

קורס זה בוצע בשני מחזורים בשיתוף פעולה בין מרכז השל, הרשת הירוקה, מרכז השלטון המקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ומפעם מעלה אדומים. מועד פתיחת מחזור נוסף יפורסם בהמשך.

מעוניינים לקיים את הקורס ברמה המקומית ברשות? צרו עמנו קשר

מבוא

בשנים האחרונות יותר ויותר יישובים בישראל פונים לקידום אורח חיים בריא וטיפוח הסביבה. רשויות רבות הניפו את הדגל ה"ירוק" דרך קידום בנייה ירוקה, מחזור והפרדת פסולת במקור, שבילי אופניים, שיפור תחבורה ציבורית, התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור, טיפוח גינות קהילתיות, ועוד.

מגמות אלה הינן גם הזדמנות יוצאת דופן לחדשנות חינוכית מקומית.

במקרים רבים החינוך הסביבתי מגיע למערכת החינוך "מבחוץ", כלומר איננו נתפס כתחום עיסוק מרכזי מחלקות החינוך. יחד עם זאת, לאחרונה חלה עליה בהתעניינות ומעורבות מצד מובילי חינוך אשר החלו לזהות את הפוטנציאל הגלום ב"גל הירוק" ובקידום קיימות מקומית. 

אנו מציעים קורס המחבר בין קיימות וחדשנות חינוכית ברמה המקומית.

בקורס נעסוק בשאלות - מה הקשר בין חינוך ליצירת מקום שטוב לחיות בו ואיך מחוללים חינוך שכזה? איך מפתחים "תחושת מקום"? איך מעצבים זהות, שייכות וגאווה מקומית? איך הופכים את המרחב והקהילה למשאבים חינוכיים ומחזקים את הקשר בין מוסדות החינוך למשאבים אלה? פדגוגיה של מקום וחינוך מקומי מקיים, מניחים תשתית להגברת תחושת אכפתיות, הערכה ואחריות למקום, ומעניקים כלים למעורבות אזרחית ולהובלת שינוי.

הקורס יקנה כלים לפתח אסטרטגיה להובלת חינוך שכזה ביישוב שלך.

מטרות

  • היכרות עם מושגי מפתח כגון: המשבר הסביבתי, קיימות, פדגוגיה של מקום, נחלת הכלל, חוסן חברתי, ערים ושכונות מקיימות ועוד.
  • הכרות עם כלים לתכנון אסטרטגי מקומי וחינוכי
  • היכרות מקרוב עם מה שקורה בתחומים אלו ברשויות מקומיות בארץ ובעולם.
  • יצירת קבוצת עמיתים של מובילי מחלקות ואגפי חינוך בתחום הסביבה והקיימות.
  • קידום תכנית עבודה פרטנית, ליישום 'חינוך מקומי מקיים'.

 אוכלוסיית יעד

 מנהלי אגפי חינוך מכהנים ובעלי התפקידים היעודיים ומובילים/ות מדיניות חינוך ביישוב.

הקורס מוכר לחברי איגוד מנהלי אגפי החינוך, כאשר חלקם מחויבים ע"פ הסכם השכר להשתלמות בת 70 שעות.

מנחים

יעוץ אקדמי והנחייה -  דר' דיויד דוניץ,  מנהל אגף חינוך וקהילה במרכז השל, צוות פיתוח ברשת הירוקה, מרצה בכיר בסמינר הקיבוצים.

מנחים ומרצים נוספים ממרכז השל והרשת הירוקה ומרצים אורחים.

מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס:    49 שעות (7 מפגשים , כולל סיור)

יום הלימודים : יקבע בהמשך

מועדי  הקורס: יקבעו בהמשך

מקום הלימודים:  יקבע בהמשך    

חובות הקורס

 נוכחות של 85% לפחות. בסוף הקורס תוגש עבודה אישית.

שכר לימוד

 יקבע בהמשך

נושאי הקורס

הקורס בנוי משלוש יחידות עיקריות:

לימוד תוכן:  אתגרים לחינוך בשלטון מקומי, קיימות מקומית, מקומיות, נחלת הכלל, המנעד הדמוקרטי, הנמכת הגדר, מעורבות קהילה, חינוך 24/7, אזרחות פעילה.

אסטרטגיה: תכנון אסטרטגי, מתווה לאסטרטגיה לחינוך מקומי  מקיים, מיפוי יישובי, תעדוף נושאי, יישום התהליך, בניית שותפויות וסינרגיה , מדדים להצלחה ומינוף.     

למידה חווייתית בשיתוף עמיתים: עבודה סדנאית, ניתוח סיפורי מקרה, דיונים, סיורים, מפגש עם דמויות מובילות שינוי ועם מוסדות וקהילות אשר אימצו את הרעיון של פיתוח בר קיימא כציר אסטרטגי.

נושאים בהם נעסוק:

  • תפישות שונות בחינוך סביבתי ובקיימות
  • המאה האורבאנית וחיים של עולם אחד - אתגרים לחינוך
  • חינוך מקומי מקיים – סיור ברשויות ופרויקטים נבחרים
  • תכנון אסטרטגי יישובי – יסודות וכלים
  • מתווה לתוכנית אב לחינוך לקיימות – דוגמאות מהשטח וכלים לפיתוח
המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.