אנשי צוות המרכז לקיימות מקומית

לורית ליבוביץ, מנהלת המרכז לקיימות מקומית

רן רביב, מרכז תחום קהילה וקיימות במרכז לקיימות מקומית, מנהל רשת מרכזי הקיימות המקומיים

שחר כהנוביץ', מנהל המרכז ללימודי קיימות וחבר צוות במרכז לקיימות מקומית

מייסדת המרכז לקיימות מקומית

ד"ר אורלי רונן, מנכ"לית מרכז השל לקיימות בין השנים 2012 ו- 2014, ממייסדי הארגון. כיום חברת סגל ומנהלת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב.

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.