המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.
במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים

לומדים קיימות מקומית

אנחנו רואים בקיימות ציר אסטרטגי לקידום מקום שטוב לחיות בו. מוזמנים להצטרף אלינו למסע למידה של תחום מרתק, מורכב ומרחיב אופקים.

לכל התכניות
מקדמים קיימות מקומית

המרכז לקיימות מקומית מפתח ומוביל פרויקטים עם מגוון שותפים ובעלי עניין המקדמים מקום שטוב לחיות בו ברמה המקומית

לכל הפרויקטים במרכז לקיימות מקומית
תומכים בסוכני שינוי מקומיים

המרכז לקיימות מקומית הוא בית ושותף לכל מי שקיימות מקומית וקידומה חשובים לו/ה, בתחומי מדיניות, קהילה, חינוך ושת"פ רב מגזרי