אודות המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית הוקם בשנת 2006 כיוזמה של מרכז השל לקיימות בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, בית ספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב וארגון ICLEI ובתמיכת תכנית LIFE של הקהילה האירופית.

המרכז תומך בקידום קיימות ברמה המקומית - ברשות המקומית, בעיר ובקהילה באמצעות שלושה צירי פעולה: פיתוח ידע ומדיניות, בניית יכולות ורישות והטמעת מודלים ליישום. המרכז לקיימות מקומית נמצא בחזית הידע בתחומי הקיימות העירונית ומספק כלים, ידע, הכשרה ורישות מקצועי עבור בעלי תפקידים, סוכני שינוי ויזמים בתחום הקיימות המקומית בישראל.

בין תוצריו:

  • אמנת צמצום גזי חממה של הערים הגדולות

  • תכניות אב לפיתוח מקיים במועצות אזוריות

  • מודל שכונה מקיימת

  • רשת מרכזי הקיימות המקומיים

  • וועדות איכות סביבה פעילות

  • מאות אנשי מקצוע שעברו הכשרות לקיימות מקומית, בתחומים תכנון אסטרטגי, בניה ירוקה חינוך מקומי מקיים ועוד.

המרכז לקיימות מקומית

המרכז לקיימות המקומית מפתח ומקדם כלים להטמעת קיימות ופיתוח בר קיימא ברשויות מקומיות. המרכז מספק ידע וכלים, מארגן מגוון הכשרות מקצועיות, מקדם מדיניות, מרשת בעלי עניין ומפתח מודלים לקיימות מקומית.

במרכז לקיימות מקומית מקדמים קיימות מקומית, לומדים קיימות מקומית ותומכים בסוכני שינוי מקומיים.